Stichting Snad

ANBI

Sinds1 januari 2019 is Stichting snaD aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Meer informatie over de culturele ANBI hier. Meer weten over de financiële voordelen van geven aan cultuur vind je op www.daargeefjeom.nl
RSIN: 810615447

Doelstelling

Hedendaags circus in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Stichting snaD zet zich ervoor in om deze podiumkunst door te ontwikkelen tot een volwassen podiumkunst die in theaters en op festivals door het hele land geprogrammeerd wordt en daarmee toegankelijk wordt voor een breed publiek.

Circunstruction
Met Circunstruction heeft stichting snaD een module ontwikkeld om het talent van jonge circusmakers in te zetten om innovatieve circusvoorstellingen te ontwikkelen. Wij bieden ruimte voor onderzoek met als doel het ontwikkelen van een eigen circustaal en de creatie van bijzondere voorstellingen. Tijdens het maakproces worden diverse korte voorstellingen gegeven die bij voorkeur gratis toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld wijkfestivals van het Rotterdams Volkstheater en een aantal voorstellingen van Cir-Kids. Als de voorstellingen voltooid zijn, worden zij in theaters en op festivals getoond. Met deze aanpak geven wij enerzijds de artiesten de nodige ondersteuning en anderzijds bereiken wij een breed publiek.
Stichting snaD zorgt er op deze wijze voor dat het hedendaagse circus in Nederland volwassen wordt en de kwaliteit zich kan meten met die in het buitenland. Hierdoor worden de theaters getriggerd om meer voorstellingen afkomstig uit Nederland te programmeren waardoor het publiek door het hele land van deze kunstvorm kan genieten.

Cir-Kids

Door middel van Cir-Kids zet Stg. snaD zich ervoor in dat het hedendaags circus toegankelijk is voor het grote publiek. In een samenwerking met organisaties die circuslessen voor kinderen aanbieden gaat Cir-Kids juist de moeilijkere wijken in, naar de kinderen en families die niet of weinig ervaring met podiumkunsten hebben. De deelnemende kinderen hengelen als het ware nieuwe publieksgroepen naar het theater of wijkgebouw. Doordat Cir-Kids de uitvoering van de kinderen combineert met een professionele en laagdrempelige familievoorstelling (van Circunstruction) maken de kinderen en hun families kennis met hedendaags circus als spannende en toegankelijke podiumkunst.
Cir-Kids is een samenwerking met Wijktheater Rotterdam, Islemunda, Circus Rotjeknor en Circus Mix.

Gegevens

Adres: Gerard-Scholtenstraat 124
3035ST Rotterdam
e-mail: jc@circunstruction.nl
RSIN: 810615447
Btw: NL 810615447
kvk: 24331764
IBAN: NL51INGB0009266579

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten (art. 2) en luidt als volgt:
1. Stichting snaD heeft ten doel de grenzen van dans te onderzoeken en te verbinden met andere kunstvormen op nationaal en internationaal gebied.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het initiëren en uitvoeren van voorstellingen, workshops en lessen;
b. Het maken van video’s, foto’s en tentoonstellingen;
c. Het ondersteunen van andere groepen;
d. Het verrichten van alle handelingen, welke het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.

Afwezigheid winstoogmerk
De stichting is gericht op het verwezenlijken van een immaterieel doel, namelijk het begeleiden en ondersteunen van een nieuwe vorm van podiumkunst. Het wordt niet beoogd en het wordt ook niet voorzien dat de stichting winst zal maken. Eventueel gemaakte winst zal uitsluitend worden gebruikt om het doel van de stichting te realiseren.
Beleidsplan 2019

Bestuurssamenstelling

Bestuur
Voorzitter: Jan Rodenburg, zelfstandig ondernemer op het gebied van internettoepassingen, cultureel betrokken.
Secretaris: Nico Prins, bestuurslid Artiesten Belangen Centrum ABC en Rotterdams verhalenverteller
Penningmeester: Sander Wiese, betrokken bij Circus Rotjeknor, enthousiast theaterbezoeker, docent wiskunde

Raad van Advies
Jeff Kartanegara: Strateeg, directielid bij multinational in infrastructuur werken, ATANA achtergrond
Bert Determann: voormalig zakelijk directeur Theater Rotterdam
Andrea Chao: Advocatenkantoor Simmons&Simmons. Is aanspreekpartner om Stichting snaD te ondersteunen middels juridisch advies en tekstuele ondersteuning. S&S is een globaal opererend advocatenkantoor en gevestigd op de Zuidas in Amsterdam.

Beloningsbeleid Bestuur
Bestuurders ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk nog onmiddellijk. Bestuurders hebben wel recht op een redelijke onkostenvergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Artistieke Leiding
Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de artistieke leiding vast.
Artistieke Leiding: Jördis Cordua

Beleidsplan Stichting snaD 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020
Stichting snaD Jaarcijfers 2020
Activiteitenverslag 2020

Beleidsplan 2019
Jaarbegroting 2019

Jaarverslag 2018
Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2016

Historie stg snaD