René

Sinking Sideways: Xenia Bannuscher en Dries Vanwalle
Artistiek advies: Mojra Vogelnik Škerlj /Jasper Džuki Jelen

Met René willen Dries Vanwalle en Xenia Bannuscher mensen met elkaar verbinden. Zij gaan het publiek uitnodigen om deel uit de maken van een voorstelling waarin dans versmelt met acrobatiek en het opbouwen van ritme de toon aangeeft. De toeschouwers krijgen een actieve rol in de voorstelling zodat zij de kans hebben om de beweging te voelen en eraan deel te nemen.
“We streven ernaar dat het publiek onze voorstelling verlaat met het gevoel dat zij iets hebben bereikt, dat zij deel uitmaakten van de voorstelling – dat deze zonder hen niet zou werken, omdat ze er een cruciaal onderdeel van zijn. Ze zouden moeten denken: “We hebben deze voorstelling samen met de artiesten gemaakt.” We willen dat het publiek ervaart dat artiesten en toeschouwers even belangrijk zijn. En dat de rol van de toeschouwers niet vast staat, dat ze niet enkel publiek zijn maar soms ook artiest worden.
Met ‘René’ willen wij een community-ervaring creëren en mensen de kans geven om met elkaar in contact te komen. Door een voorstelling te creëren die mensen in een ongebruikelijke situatie brengt en hen vraagt mee te werken, willen we individuen samenbrengen en gesprekken op gang brengen. Een gedeelde ervaring creeren waar het publiek zich onderdeel van een gemeenschap voelt.”